Inschrijven schoolschaaktoernooi Utrecht op 9 februari 2020

Teams van 4 spelers en reserves
Elke school mag meerdere teams (viertallen + reserves) inschrijven. Een reserve is een volwaardige speler, die meerdere wedstrijden mag spelen. U bepaalt zelf hoe u uw team(s) samenstelt en hoe vaak u welke spelers opstelt.

Melden meer teams zich aan dan we ruimte hebben, dan vallen de laagste teams af van de scholen die meerdere teams hebben afgevaardigd.

Inschrijfkosten
De kosten voor elk team bedragen € 20,00, te voldoen in de zaal voor aanvang van het toernooi. Uit deze inschrijfkosten betalen wij de organisatiekosten, zoals zaalhuur en bekers.

Inschrijven
De inschrijving sluit op woensdag 5 februari 2020. Schrijf je school in per email bij:

Bas van Esch
email: bas_van_esch@hotmail.com

Aanmeldformulier
Voor de opgave van uw teams kunt u ook gebruik maken van dit inschrijfformulier (WORD). Gebruik 1 formulier per team.

Vermeld bij inschrijving van het team (de teams):

  • naam van de school
  • naam van de contactpersoon (met telefoonnummer en zo mogelijk een emailadres)
  • nummer van het team (in geval van meerdere teams). Wij gaan ervan uit dat in team 1 de sterkste schakers zitten, in team 2 de iets minder sterke schakers etc .
  • gegevens van de spelers, in volgorde van speelsterkte: voornaam, achternaam, groep

NB 1: u kunt per team i.p.v. 4 ook 5 of 6 spelers opgeven zodat er gewisseld kan worden.
NB 2: wij stellen het zeer op prijs als er tijdens de dag per team een ouder/begeleider aanwezig is!