Magnus Technische Commissie

Taken
De TC heeft de volgende taken:

  • Het adviseren van het verenigingsbestuur bij het opstellen van indelingscriteria voor teams, lesgroepen en de groepen in de interne competitie.
  • Het maken van de indeling van de lesgroepen.
  • Het maken van de indeling van de interne competitie.
  • Het maken van de indeling van teams in de externe competitie en van toernooiteams;
  • Het adviseren bij overige “technische” zaken.

De TC ontlast het bestuur met betrekking tot deze taken en verbreed het draagvlak voor technische beslissingen onder de leden. De technische commissie maakt hierbij gebruik van de adviezen en informatie van de trainers en in het bijzonder van de hoofdtrainer. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor het indelingsbeleid (de criteria).

Samenstelling TC
De technisch commissie (TC) bestaat uit betrokken ouders en bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Jochem Aubel
  • Gertjan van Manen
  • Albert Eikelenboom

Voor vragen kun je ons aanspreken op de vrijdagavond.