Over jeugdschaakclub Magnus

Jeugdschaakclub Magnus Leidsche Rijn is er voor alle kinderen van 6-18 jaar in Leidsche Rijn en omstreken.

Wij zijn begonnen op 30 maart 2012 met een groot openingsfeest. Na een paar maanden 'oefenen' zijn we op 2 juli 2012 officieel opgericht.

Op deze pagina vind je veel informatie over onze club. Je kunt kennismaken met de initiatiefnemers en het bestuur. Ook vind je hier informatie over onze clubavond en clublokaal. Maar we beginnen met het uitleggen van onze naam.

Waar komt de naam van onze schaakclub vandaan?
We hebben ons vernoemd naar Magnus Carlsen, de beste schaker van de wereld. Magnus is geboren op 30 november 1990. Hij was al heel jong een heel goede schaker. Toen hij 13 was, werd hij al grootmeester! Voor onze jeugdschaakclub is Magnus dus de perfecte naam!

Wil je meer weten over Magnus Carlsen? Klik dan op een van deze links:

Wie zijn wij?
Het initiatief voor Jeugdschaakclub Magnus Leidsche Rijn is genomen door Dharma, Jochem, Gustaaf en Bas. Informatie over het huidige bestuur vind je hier.

Wat willen we met Magnus bereiken?
Magnus is een ontwikkelingsgerichte jeugdschaakclub, waar kinderen van Leidsche Rijn en omgeving én hun ouders met plezier naar toe gaan en blijven komen. Dit betekent:

  • leren naar mogelijkheid door het geven van veel aandacht aan opleidingen;
  • aandacht voor alle kinderen (van alle leeftijden en alle niveaus);
  • een sterke organisatie met betrokkenheid van ouders én kinderen;
  • deelname aan schaakontmoetingen stimuleren en schaakontmoetingen organiseren tussen kinderen binnen en buiten de club;
  • faciliteren en stimuleren van schaken op scholen in Leidsche Rijn;
  • dat wij onszelf ook willen ontwikkelen; geïnspireerd en gestimuleerd door de kinderen en de ouders.

> Magnus is jeugdschaakclub van de SGS van het schaakjaar 2012-2013
> Magnus wint de ledenwervingsprijs in het seizoen 2013-2014

Clubavond
De clubavond is het hart van onze schaakclub. Gedurende het schooljaar kun je elke woensdagmiddag (17-19 uur) en vrijdagavond (18.45-21.15 uur) bij ons komen schaken. Ook geven we schaaktraining. En in de vakanties zijn we bijna altijd open. In de agenda kun je zien op welke dagen we clubavond hebben.
> Klik hier voor meer informatie over de clubavond.

Kom gratis een keer (of twee) kijken
Iedereen kan gratis een keer komen kijken en meedoen. Weet je daarna nog niet zeker of je lid wilt worden, kom dan gerust nog een keer kijken. Vanaf de 3e avond moet je je aanmelden als lid.

Lidmaatschap
Een seizoen bij Magnus loopt van 1 juli tot en met 30 juni het volgende jaar. We hebben het jaar onderverdeeld in 3 blokken. Het tweede en derde blok beginnen in november, en maart. Wil je lid worden? Lees dan alle informatie op deze pagina.

Clublokaal
Op vrijdag schaken we tussen 18.45-21.15 uur in het Leidsche Rijn College, Maartvlinder 1, Utrecht.
Op woensdag schaken we tussen 17-19 uur in basisschool De Meander, Centrumlaan 1, De Meern.
> Klik hier voor de routes.

Schaken voor volwassenen
Bij Jeugdschaakclub Magnus organiseren we ook eens in de 3 weken een schaakavond voor volwassenen: voor onze trainers en de ouders van onze leden. Daarnaast doen we met twee Magnusteams mee in de volwassenencompetitie van de SGS. Zowel de schaakavond voor de ouders als het team in de SGS-competitie hebben een directe link met onze jeugd. JSC Magnus is en blijft een schaakclub voor de jeugd.
> Alle info over het schaken voor volwassenen.

Veilig sportklimaat en Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon (VP) is het eerste aanspreekpunt binnen onze club voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een klacht of vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VP is er voor iedereen binnen de organisatie: jeugdleden, ouders, trainers, bestuurders, vrijwilligers etc.
> Meer informatie over de vertrouwenspersoon
> Profiel van Inge Coolen - vertrouwenspersoon van JSC Magnus

Contact
Stuur een mail naar info@magnusleidscherijn.nl of spreek ons aan op de clubavond.