Vertrouwenspersoon van JSC Magnus

De vertrouwenspersoon (VP) is het eerste aanspreekpunt binnen onze club voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een klacht of vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VP is er voor iedereen binnen de organisatie: jeugdleden, ouders, trainers, bestuurders, vrijwilligers etc. De VP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De Vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De VP kan het thema in onze club bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.

Wil je weten wie onze VP is? Klik dan hier.

Vertrouwens(Contact)Persoon van de Schaakbond en het NOC*NSF
Naast vertrouwenspersoon van JSC Magnus Leidsche Rijn zijn er ook bij de Schaakbond en de NOC*NSF vertrouwenspersonen, die ook eerste opvang doen, maar ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan het slachtoffer, als aan de beschuldigde als aan het verenigingsbestuur.

Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk. Informatie hierover is te vinden onder deze link.