Max onvangt zijn prijs voor de 2e plaats

Omdat Max niet bij de officiele prijsuitreiking kon zijn, hebben we hem zijn prijs thuis overhandigd.