We nodigen alle ouders uit voor de ALV op 5 oktober

Op vrijdag 5 oktober a.s. van 19 tot 20.15 uur – dus tijdens de clubavond – houden we onze eerste Algemene LedenVergadering (ALV). Wij nodigen alle ouders van onze leden uit om mee te denken met het bestuur over de toekomst en de organisatie van de club.

De ALV is heel belangrijk. De besluiten van de ALV bepalen hoe we de club het komende jaar gaan organiseren. Aan de orde komen onder meer de interne competitie, de training en natuurlijk de contributie.

Ruim voor de ALV krijgen alle ouders een agenda en andere stukken thuis.

Contributie seizoen 2012-2013

Voorlopig hebben we de contributie vastgesteld op 85 euro voor het hele seizoen. Tijdens de ALV leggen we uit waarop dat bedrag is gebaseerd. Voor dat bedrag bieden we uw kind 37 clubavonden met les, interne en externe competitie, schaakspelletjes, een openingsfeest en natuurlijk een slotfeest. Inbegrepen zijn een lesboek en het lidmaatschap van de schaakbond. Van de schaakbond krijgen alle kinderen een schaaktijdschrift (6x per jaar) en Chess Tutor stap 1.

Chess Tutor is de interactieve digitale versie van de Stappenmethode (de lesmethode van de Schaakbond). In Chess Tutor wordt veel aandacht besteed aan vaardigheidsoefeningen. Je kunt stellingen uitspelen en zelfs hele partijen. In Stap 1 kan zelfs een beginner winnen, doordat de schaakengine stukken weggeeft en zich mat laat zetten. Bijna elke les in Stap 1 bestaat uit: een instructie les, basisoefeningen, spelletjes, extra oefeningen, toetsen en een partij spelen. Bij elkaar zijn het al gauw 1700 opgaven en een 60-tal spelletjes. Voor de lesgevers op jeugdschaakverenigingen betekent het dat zij in hun lessen gebruik kunnen gaan maken van de Chess Tutor als welkome aanvulling voor thuis.