Uitnodiging en agenda ALV op 5 oktober

Hierbij nodigen wij alle ouders van onze leden graag uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van Jeugdschaakclub Magnus. De vergadering vindt plaats op vrijdag 5 oktober, van 19.00 tot 20.15 uur op onze speellocatie in basisschool De Boomgaard. De ALV is heel belangrijk. De besluiten van de ALV bepalen hoe we de club het komende jaar gaan organiseren.

Wat gaan we doen?
Het eerste kwartier van de ALV houden we in aanwezigheid van de kinderen. Daarna spelen de kinderen hun partij in de interne competitie. Als kinderen voor kwart over 8 klaar zijn met hun partij, dan vermaken we ze met andere schaakspelletjes. Er is a.s. vrijdag geen training.

De vergadering kent een aantal formele aspecten, zoals het benoemen van het bestuur en het vaststellen van de begroting. Daarnaast zullen wij ons als bestuur aan jullie presenteren, lichten we de plannen voor komend seizoen toe en is er gelegenheid tot het stellen van vragen en geven van suggesties van jullie kant.

Jullie kunnen de volledige agenda hier downloaden (PDF). Wij zorgen vrijdag voor voldoende kopieën van de agenda.

De ouders vertegenwoordigen de kinderen  
Omdat de leden van Magnus minderjarig zijn, treden jullie op als hun vertegenwoordiger en zijn jullie daarmee stemgerechtigd (1 stem per kind). Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een andere ouder machtigen om namens jou te stemmen. Dit kan door aan de gemachtigde een schriftelijke en ondertekende toestemming hiervoor te geven.

Begroting en contributie seizoen 2012-2013
Klik op deze link (PDF) voor de begroting voor het seizoen 2012-2013 met een toelichting. De belangrijkste bron van inkomsten van de club is de contributie. Het bestuur stelt voor de contributie voor het seizoen 2012-2013 vast te stellen op 85 euro per kind. Wij vragen de ALV om akkoord te gaan met de begroting en de contributie.

Tot vrijdag; wij rekenen op een grote opkomst!