Agenda en stukken ALV van 4 oktober 2013

Beste ouders,

Hierbij nodigen wij jullie graag uit voor de tweede Algemene Ledenvergadering van Jeugdschaakclub Magnus. De vergadering vindt plaats op vrijdag 4 oktober, van 19.00 u tot 20.15 u op onze speellocatie in basisschool De Boomgaard.

De vergadering kent een aantal formele aspecten, zoals het jaarverslag, het verslag van de kascommissie en het vaststellen van de contributie en de begroting. Daarnaast lichten we de plannen voor komend seizoen toe en is er gelegenheid tot vragen en suggesties van jullie kant.

Omdat de leden van Magnus minderjarig zijn, treden jullie op als hun vertegenwoordiger en zijn jullie daarmee stemgerechtigd (1 stem per kind). Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een andere ouder machtigen om namens jou te stemmen. Dit kan door aan de gemachtigde een schriftelijke en ondertekende toestemming hiervoor te geven.

Deze uitnodiging is samen met de agenda en bijlagen via de Magnus-e-nieuwsbrief op 30 september naar alle ouders gestuurd. Heb je de nieuwsbrief niet ontvangen, of kun je de bijlagen niet openen, naam dan contact op met onze secretaris via info@magnusleidscherijn.nl. Wij nemen vrijdag ook kopieën van de stukken mee.

Wij rekenen op een grote opkomst!

Vriendelijke groeten,

namens het bestuur van Magnus,

Jochem Aubel