Cursus Schaaktrainer 1, voorjaar 2014: welke ouders hebben interesse?

Zonder goede schaaktrainers geen schaakclub. Daarom willen we in het voorjaar van 2014 weer een cursus Schaaktrainer 1 voor geïnteresseerde ouders organiseren.

Voor wie is de cursus?
De cursus is bedoeld voor iedereen die een steentje wil bijdragen aan de schaaklessen van de jeugdclub of op scholen. Je leert enthousiast invulling te geven aan Stap 1 van de stappenmethode van Brunia/van Wijgerden. Dat is de methode die we ook gebruiken bij Magnus.

De cursisten krijgen een idee van hoe een goede schaakles eruit ziet, alsmede eenvoudige tips en vuistregels voor het lesgeven aan kinderen in stap 1. Via enkele opdrachten breng je het geleerde direct bij Magnus of op school in de praktijk.

Aan het eind van de cursus kun je trainingen verzorgen aan beginnende jeugdschakers, met behulp van het bestaande lesmateriaal van de stappenmethode.

Vereist schaakniveau
De cursus leidt op tot het geven van schaakles in stap 1. Een goede trainer staat natuurlijk voldoende boven de stof. Om dat te toetsen maakt een schaaktechnische toets (niveau stap 1+) onderdeel uit van de training.
De cursus is verder niet gericht op het verbeteren van het schaakniveau van de toekomstige trainers. Daarom zullen we bij voldoende interesse zelf een schaaktraining aan onze ouders aanbieden, gericht op het halen van de schaaktechnische toets op niveau stap 1+.

Wanneer en waar organiseren we de cursus?
Bij voldoende interesse kunnen we de cursus in Leidsche Rijn organiseren. De cursus omvat 5 bijeenkomsten van 2-2½ uur. Je mag eenmaal afwezig zijn.

Afgelopen jaar vond de cursus plaats op vrijdagavonden van 20.45 – 22.45 in basisschool De Boomgaard. Dat is dus in aansluiting op de clubavond. Wel hadden tijd ingeruimd om de kinderen na de clubavond thuis te brengen.

Meer informatie? Meedoen?
Meer informatie staat in deze folder (WORD). De cursus wordt in organisatorisch opzicht op maat gemaakt, dus voor ons kan een en ander iets afwijken van de info in de folder. De inhoud staat wel vast. Neem contact op met Dharma als je nog vragen hebt of mee wilt doen.