Nieuwe opzet interne competitie

In januari veranderen we de opzet van de interne competitie. De eerste verandering is dat we alle kinderen over 3 in plaats van 2 groepen verdelen. De groepen worden daardoor kleiner; circa 15 kinderen. De tweede verandering is dat we een competitieperiode inkorten tot nog maar 9 of 10 partijen in plaats van nu circa 15. Per seizoen spelen we straks 3 perioden.

De veranderingen gaan in op de eerste speelavond van januari. De huidige periode duurt daarmee nog 2 speelronden.

Hoe stellen we de nieuwe groepen in januari samen?
De eerste 16 kinderen van de huidige groep 1 plaatsten zich voor de nieuwe groep 1. De andere kinderen van groep 1, aangevuld met de top 3 van groep 2, plaatsten zich voor de nieuwe groep 2. De rest speelt in groep 3 of in de spelletjesgroep.

> Standen najaarscompetitie

Voordelen van de nieuwe opzet
De voordelen van deze nieuwe opzet zijn:

  • dat kinderen die zich snel ontwikkelen, sneller doorstromen naar een hogere groep;
  • dat een kind sneller terugzakt naar een groep van zijn/haar eigen niveau als het in een te zware groep zit waarin het alleen maar verliest;
  • dat meer kinderen succeservaringen hebben doordat ze vaker spelen om de eerste plek en tegen tegenstanders van vergelijkbare sterkte. De eerste 3 spelers van alle groepen krijgen een prijsje.
  • dat iedereen in een groep ergens voor speelt (promotie, degradatie); grote groepen hebben vaak een grote middenmoot die nergens voor speelt.

Promotie en degradatie en andere afspraken
De top 3 uit elke groep speelt de volgende periode 1 groep hoger. De onderste 3 kinderen in elke groep zakken een groep.
Naast het afgesproken aantal kinderen dat per groep promoveert/degradeert, kunnen de trainers kinderen nomineren voor promotie/degradatie in geval van bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld als een kind een aantal ronden door ziekte afwezig is geweest en daardoor degradeert, terwijl het duidelijk in die groep thuis hoort. Of om nieuwe leden sneller in de juiste groep te plaatsten.

Nieuwe leden worden op basis van hun geschatte speelsterkte in een groep geplaatst.

Als door de instroom of uitstroom van leden een groep beduidend meer/minder kinderen heeft dan 15, kan dat aan het begin van een nieuwe periode aanleiding zijn om de volledige groepsindeling te herzien. Bijvoorbeeld de introductie van een 4e speelgroep. Promotie/degradatierechten blijven dan geldig.

Het indeelsysteem blijft hetzelfde: het Keizersysteem. Dat systeem houdt het beste rekening met kinderen die niet elke week mee kunnen doen.
> Meer informatie over het Keizersysteem

Play-off om het clubkampioenschap
De 3 winnaars van groep 1 in een seizoen, spelen op de laatste clubavond (of 2) een toernooi om de titel clubkampioen van Magnus.