Op weg naar 80 leden

80Steeds meer kinderen vinden de weg naar Magnus. Afgelopen week hebben we ons 71e lid ingeschreven. Ook hebben de afgelopen weken zeker 14 kinderen meegedaan, die nog geen lid zijn. We hopen natuurlijk dat zij zich ook bij onze club aansluiten. Daarmee komen we aardig in de buurt van onze doelstelling van 80 leden voor het einde van dit seizoen. Hoe proberen we deze groei in goede banen te leiden?

Korte termijn
Bij ons gaat kwaliteit voor kwantiteit. We nemen alleen kinderen aan, als we goede training kunnen bieden, als de locatie voldoende ruimte biedt en als er voldoende begeleiding op de clubavond aanwezig is. Op dit moment denken we voldoende trainers, ruimte en begeleiding te hebben voor circa 80 kinderen.

Meer late trainingen
Wel gaan we vanaf 28 februari (eerste avond na de voorjaarsvakantie) de clubavond iets anders inrichten. We gaan meer kinderen een ‘late’ training aanbieden. Een late training begint na de competitie om 20.20 uur en duurt tot 21 uur. We streven naar 20 kinderen in de late trainingsgroepen. Nu zijn dat er 8. Daarmee vermindert het aantal kinderen dat vanaf 19 uur op de club aanwezig is en we krijgen ruimte voor een extra beginnersgroep tussen 19-19.30 uur.

Een clubavond ziet er straks zo uit:
19.00 Opening
19.05 Start vroege training; vrij spelen voor de andere kinderen
19.30 Laatste moment aanmelden voor competitie
19.35 Start pauze
19.45 Start competitie en spelletjesgroepen voor alle kinderen
20.15 Einde competitie (‘vroege’ kinderen kunnen naar huis)
20.20 Start late trainingen
21.00 Einde late trainingen

Kinderen die een late training volgen, moeten uiterlijk om 19.30 uur aanwezig zijn, zodat we ze kunnen indelen voor de competitie. Deze kinderen kunnen wel vanaf 19 uur in het vrijspelenlokaal voor de ladder spelen.

Wie krijgen late training?
Alle kinderen vanaf stap 2. Ook hebben we 1 late groep met kinderen die les krijgen in stap 1+. Deze week vragen wij de kinderen en ouders, die we naar een late groep willen verplaatsen, of ze daarmee akkoord gaan.

Volgend seizoen
We hopen volgend seizoen verder door te groeien. We zijn daarom bezig met het opstellen van een plan hoe we dat willen doen en wat dat betekent voor de clubavond. Wij denken na over de volgende mogelijkheden:

  • Een nieuwe grotere locatie; eventueel in combinatie met De Boomgaard.
  • Een tweede clubavond (dinsdagavond? woensdagmiddag?). We streven ernaar dat 2 keer per week schaken de norm wordt. Dat is vergelijkbaar met veel andere sporten. Iedereen krijgt dus de mogelijkheid om twee keer per week op de club te schaken.  Maar wil je maar een keer schaken, dan kan dat ook. Daarnaast doen we natuurlijk mee aan de externe competitie en gaan we naar toernooien.
  • Een langere clubavond met vroege, midden en late groepen.
  • Naast de standaard training (een keer per week) voor alle kinderen, willen we extra trainingen organiseren voor iedereen die dat wil. Deze trainingen kosten wel extra.

In gesprek met de ouders
Begin april willen we het concept plan bespreken met geïnteresseerde ouders. Binnenkort krijgen jullie een uitnodiging.