Hoe gaan we om met het huiswerk voor de kinderen?

Huiswerk GarfieldEen maand geleden zijn we gestart om kinderen thuis oefenbladen te laten maken. We zien dat veel kinderen het huiswerk al trouw en goed maken en we gaan er van uit dat binnen een paar weken alle kinderen de slag te pakken krijgen.

Op onze website kun je uiterlijk 1 dag na de training zien wat het huiswerk is.
> Huiswerk vrijdag
> Huiswerk woensdag

Op de ALV is uitgebreid gesproken over het huiswerk. We proefden heel veel good will. Daarbij gaven verschillende ouders aan dat het heel belangrijk en stimulerend voor de kinderen is als de trainer regelmatig terugkoppeling geeft op het gemaakte huiswerk. We zijn het daar van harte mee eens. We willen de kinderen graag aanmoedigen om wekelijks het huiswerk te maken, om een compliment uit te delen (met onze Magnusstickers!) als het huiswerk goed is gemaakt en om te helpen als de opgaven moeilijk blijken te zijn.

Rol van de ouders
Jullie kunnen ons, en daarmee je kind, enorm helpen. We willen jullie vragen vooraf het huiswerk na te kijken en je kind te helpen als het even vast zit. Dan kunnen de trainers op de clubavond veel meer aandacht besteden aan de terugkoppeling. Binnenkort krijgen jullie via mail de antwoorden van het werkboek waar jouw kind in werkt, plus een korte handleiding om hulp te bieden. We willen benadrukken dat je de trainer altijd om hulp kunt vragen. Verder geven we de kinderen een formulier mee waarop je kunt aangeven hoeveel opgaven ze goed hebben. Dit formulier kan worden opgeborgen in de Magnusmap.

> Waarom geven wij huiswerk? Trainingsfilosofie van JSC Magnus.