Uitnodiging ALV op 2 oktober

Wij nodigen alle ouders van al onze leden (woensdag en vrijdag) graag uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 2 oktober. We beginnen om 19.00 en sluiten uiterlijk om 20.15 uur. De ALV vindt plaats tijdens de reguliere vrijdagclubavond in het Leidsche Rijn College. De ALV is heel belangrijk. De besluiten van de ALV bepalen hoe we de club het komende jaar gaan organiseren. Noteer 2 oktober dus alvast in jullie agenda’s.