Spannende wedstrijd D4 tegen DOSC D1

Het D4 team mocht het D1 team van DOSC thuis ontvangen. Deze lieten even op zich wachten door alle infrastructuur wijzigingen in de buurt maar daarna ging men dan ook met volle vaart aan de slag. Alsof het een
snelschaaktoernooi was. De bordindeling was voor de gelegenheid
flink omgegooid om meer recht te doen aan de prestaties in de interne competitie en de grand-prix toernooien. Hierdoor zat Mai Xun op bord 1, gevolgd door Koen, Sytse en Wietse.

Op bord 4 wist Wietse snel te winnen, gevolgd door Sytse die helaas verloor.  Mai Xun raakte stukken achter waarna de tegenstander meer dan bereid was om de rest van de stukken af te ruilen tot Mai Xun eigenlijk niets meer kon.  Koen kwam flink in het nauw te staan maar maakte er dankbaar gebruik van dat de tegenstander even vergat dat zijn dame aangevallen was. Hij bood zijn tegenstander nog de gelegenheid om een dame terug te winnen, maar toen die daar geen zin in had wist Koen het netjes af te ronden door, met het weggeven van wat overbodige stukken (was dat echt nodig?), een verse dame te halen.
De tweede ronde begon hetzelfde voor Wietse en Sytse. Koen ging erg
goed tot hij op zijn beurt besloot om zijn dame even te vergeten. Maar ook zonder dame wist Koen de druk flink op te voeren en de koning van de tegenstander het hele bord over te jagen om uiteindelijk op de tweede lijn mat te gaan. Mai Xun stond zwaar onder druk doordat een stuk met een pion had geslagen waarbij zijn g-lijn was opengezet terwijl daar nu net zijn koning stond. De tegenstander heeft een aantal mat mogelijkheden gemist omdat hij het te druk had met onbelangrijke stukken te beschermen. Uiteindelijk wist Mai Xun de dame te ruilen, was de directe dreiging weg en kon hij zelf weer aan de slag.  Met een mooie toren combinatie wist hij de tegenstander in de hoek te zetten, miste een mat in 1 mogelijkheid maar wist de tegenstander uiteindelijk toch klem te zetten.
Uitslagen: 2-2 en 3-1.