Help mee JSC Magnus verder op te bouwen!

Jeugdschaakclub Magnus Leidsche Rijn is in 6 jaar gegroeid naar een gezellige en dynamische schaakclub met ruim 150 leden, die met veel plezier bij onze club schaken. Dankzij een groep van vrijwilligers, van wie een deel zich al sinds de oprichting inzetten voor de club, is Magnus een club met een unieke, warme sfeer (thuisgevoel) geworden.

Met een deels vernieuwd bestuur willen we graag verder bouwen aan onze club. Na 5 jaar hebben Jochem, Anita en Bas afscheid genomen van het bestuur. Naast Dharma, Dirk, Ruth en Saskia zoeken we nog twee enthousiaste nieuwe bestuursleden.

Nieuw bestuur, nieuwe uitdagingen

Het nieuwe bestuur zal een andere rol hebben dan het huidige bestuur. In de afgelopen jaren waren de bestuursleden vooral operationeel bezig. Met de huidige omvang is dat niet meer realistisch. Een belangrijke taak voor het nieuwe bestuur is daarom de club zo te organiseren dat veel meer mensen een actieve rol krijgen bij de club. Het is de bedoeling dat meerdere commissies de dagelijkse gang van zaken gaan regelen. Het bestuur is er voor om te zorgen dat dat allemaal ook kan gebeuren, en dat de unieke Magnus-identiteit / sfeer behouden blijft. De transitie naar deze nieuwe manier van organiseren gaat niet in een keer, en vraagt dus om een flexibel bestuur, dat kan loslaten waar mogelijk, maar ook nog even operationeel iets wil en kan regelen waar dat nodig is. En dat doen we natuurlijk samen.

Wat doet het bestuur

 • bepaalt het beleid van de club
 • draagt de Magnus-identiteit uit en helpt het unieke thuisgevoel te behouden
 • werft en vindt actieve vrijwilligers voor commissies en activiteiten
 • initieert en stuurt commissies aan, waarbij de lol, betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de commissieleden hoog in het vaandel staat. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende commissies:
  • barcommissie
  • commissie interne competitie-indeling
  • commissies voor verschillende activiteiten, zoals de Magnus Grandprix, het schoolschaaktoernooi, het schaakkamp, de slotavond
 • zorgt voor een verantwoordelijke financiële huishouding en een goede administratie
 • coördineert de opbouw van draaiboeken en formats zodat commissies dat niet zelf hoeven uit te vinden
 • vertegenwoordigt de club op externe bijeenkomsten
 • signaleert ontwikkelingen in de omgeving en speelt daarop in

Wat verwachten we van jou?

Als bestuur opereren we als een team. Dat betekent dat het erg handig is als we elkaar aanvullen en versterken. Gelet op onze nieuwe rol is het belangrijk dat je mensen verantwoordelijkheid en vertrouwen durft te geven, kunt delegeren en coachen.

We zoeken op dit moment bestuursleden voor de aandachtsgebieden ‘toernooien en evenementen’ en ‘facilitair’.

Profiel

 • Betrokken bij Magnus
 • Teamspeler
 • Ervaring met leidinggeven en/of met een van deze aandachtsgebieden
 • Bestuurlijke ervaring is een pre

Gemiddeld ben je ca. 4-6 uur per week kwijt aan het bestuur. Daaronder horen:

 • ongeveer 10 bestuursvergaderingen + 1 ALV (soms 2)
 • regelmatig bezoek clubavonden en activiteiten van Magnus (woensdag/vrijdag en bv Grand Prix, schoolschaaktoernooi)
 • incidenteel externe bijeenkomsten, zoals vergaderingen van de SGS

Magnus uitgangspunten

De basis van Magnus is 6 jaar geleden gelegd met een zestal uitgangspunten, die nog steeds de kern vormen van de identiteit van Magnus. Hieronder staan deze uitgangspunten:

 • De top bereiken is alleen mogelijk als er een stevige basis ligt. Daarom besteden we ruim aandacht aan schakertjes van elk niveau. Voor ons is iedereen even belangrijk!
 • Voldoende en enthousiaste vrijwilligers zijn essentieel voor een gezonde vereniging. Een vereniging behoort niet afhankelijk te zijn van één of twee personen.
 • De huidige leden zijn essentieel voor de groei van de vereniging, zowel in speelsterkte als in omvang. De beste manier om hen te behouden is hun interesse in het spel vast te houden.
 • We streven naar groei, maar alleen als we dat kwalitatief en organisatorisch aan kunnen (zo nodig stellen we een ledenstop in).
 • We zorgen ervoor dat gezelligheid en ambitie bij onze vereniging samengaan. We zijn een community waar mensen bij willen horen, jong en oud.
 • We zitten in een omgeving (scholen, andere verenigingen) die voortdurend verandert. Daarom zijn we open, naar buiten gericht. Dan kunnen we inspelen op de veranderingen.