Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering


We nodigen jullie allemaal uit voor de

Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 4 oktober 2019
Om 19:00 in het Leidsche Rijn College

In de algemene ledenvergadering laat het bestuur zien wat zij het afgelopen jaar gedaan heeft (en wat de financiële consequenties daarvan zijn). Ook presenteert zij de begroting en eventuele nieuwe plannen voor het komende jaar. Nieuwe bestuursleden worden benoemd, en er worden richtinggevende besluiten genomen. Alle ouders van onze leden en alle volwassen leden zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Eén van de onderwerpen van deze ALV zal een voorstel zijn hoe we verder gaan met onze volwassen wordende jeugdleden.