Verdeling teams over A- en B-groepen

We hebben de 69 teams verdeeld over de A-groep en 6 B-groepen.

In de A-groep strijden 21 teams om de titel Utrechts kampioen schaken voor basisscholen. 

Diverse 1e teams, met vooral jonge en onervaren kinderen, hebben zich niet ingeschreven voor de A-groep. Deze 8 teams hebben we bij elkaar geplaatst in groep B1. Groep B1 is een aanmoedigingspoule. We hopen dat deze teams volgende jaar – 1 jaar ouder en beter – toch de strijd in de A-groep willen aangaan. 

De overige 40 teams hebben we verdeeld over 5 B-groepen met elk 8 teams. We hebben daarbij gekeken naar de gemiddelde schoolgroep van de kinderen en de door de teamleiders aangegeven volgorde van de teams. We zijn ervan uitgegaan dat een hoger team een beter team is: team 2 is beter dan team 3, zelfs als de leeftijd van team 2 lager is dan van team 3. Tot slot hebben we geprobeerd om teams van dezelfde school niet in dezelfde groep te plaatsen. 

Dit alles heeft geleid tot de volgende voorlopigeindeling: 

Groep A    
2e Marnixschool 1  De Spits 1
2e Marnixschool 2  De Zonnewereld 1
Dalton Rijnsweerd 1  Drie Koningenschool 1
De Achtbaan 1  Gertrudisschool 1
De Blauwe Aventurijn 1  ISU 1
De Boomgaard 1  Jenaplanschool Cleophas 1
De Kleine Dichter 1  Montessorischool Buiten Wittevrouwen 1
De Koekoek 1  OBS De Klim 1
De Krullevaar 1  OBS Tuindorp 1
De Meander 1  OBS Voordorp 1
De Pijlstaart 1    
      
Groep B1  Groep B2
Agatha Snellen (beginnersteam) 1  Drie Koningenschool 2
Johan de Witt 1  De Blauwe Aventurijn 2
Nieuwe Regentesseschool / Schaakmatties 1  De Achtbaan 3
OBS Het Zand 1  De Boomgaard 2
OBS Montessori Oog in Al1  De Spits 2
Onder de Bogen 1  Gertrudisschool 2
Schateiland 1  De Koekoek 2
St Dominicusschool 1  2e Marnixschool 3
      
Groep B3  Groep B4
2e Marnixschool 4  St Dominicusschool 2
De Meander 2  De Achtbaan 4
De Zonnewereld 2  Dalton Rijnsweerd 2
De Koekoek 4  De Koekoek 3
De Pijlstaart 2  Montessorischool Buiten Wittevrouwen 2
De Spits 3  Onder de Bogen (zwakste team) 2
De Achtbaan 2  St Dominicusschool 3
OBS Voordorp 2  De Krullevaar 3
      
Groep B5  Groep B6
St Dominicusschool 4  St Dominicusschool 5
De Krullevaar 2  De Krullevaar 4
De Boomgaard 3  Nieuwe Regentesseschool / Schaakmatties  2
De Pijlstaart 3  2e Marnixschool 5
Montessorischool Buiten Wittevrouwen 3  ISU 3
ISU 2  Drie Koningenschool 3
Jenaplanschool Cleophas 2  OBS Voordorp 3
De Koekoek 5  Montessorischool Buiten Wittevrouwen 4