Magnus organiseert een cursus schaaktrainer stap 1

Zonder goede schaaktrainers geen schaakclub. Daarom organiseren we met Magnus een cursus voor alle trainers en voor geïnteresseerde ouders. Hoe het allemaal precies gaat lopen weten we nog niet. Wel willen we alvast de interesse peilen bij de ouders. Alle Magnus-trainers hebben hun deelname al bevestigd.

Voor wie is de cursus?
De cursus is bedoeld voor iedereen die een steentje wil bijdragen aan de schaaklessen van de jeugdclub of op scholen. Je leert enthousiast invulling te geven aan Stap 1 van de stappenmethode van Brunia/van Wijgerden. Dat is de methode die we ook gebruiken bij Magnus.

De cursisten krijgen een idee van hoe een goede schaakles eruit ziet, alsmede eenvoudige tips en vuistregels voor het lesgeven aan kinderen in stap 1. Via enkele opdrachten breng je het geleerde direct bij Magnus of op school in de praktijk.

Aan het eind van de cursus kun je trainingen verzorgen aan beginnende jeugdschakers, met behulp van het bestaande lesmateriaal van de stappenmethode.

Wanneer en waar organiseren we de cursus?
De cursus vindt waarschijnlijk dit voorjaar (februari/maart) plaats op 5 vrijdagavonden van 20.30 – 22.30 in basisschool De Boomgaard. Dat is dus in aansluiting op de clubavond. We hebben tijd ingeruimd om de kinderen na de clubavond thuis te brengen. Om die reden beginnen we mogelijk pas om 20.45 uur. Dat hangt af van de wensen van de deelnemers.

De docent is er al om 19.00 uur en kan daarom direct feedback geven op de trainingen.

Docent
Onze docent wordt Eddy Sibbing. Eddy is een zeer ervaren trainer. Hij heeft Jochem en Dharma vroeger nog getraind bij de nationale jeugdselectie. Hij is een van de eerste trainers die is opgeleid door Cor van Wijgerden; mede daardoor nauw betrokken bij de doorontwikkeling van de stappenmethode. Tegenwoordig is hij vooral actief als trainer aan de basis. Zo heeft hij een groot schoolschaakproject in Amsterdam opgezet. Daarvoor heeft hij speciaal een aantal trainers opgeleid.

Meer informatie
Meer informatie staat in deze folder (WORD). De cursus wordt in organisatorisch opzicht op maat gemaakt, dus voor ons kan een en ander iets afwijken van de info in de folder. De inhoud staat wel vast.
Neem contact op met Dharma als je nog vragen hebt of mee wilt doen.