Hulp gezocht bij de clubavond op vrijdag

In het nieuwe seizoen gaan we op vrijdagavond zelf het Leidsche Rijn College beheren. Dat betekent dat we zelf concierges regelen en de bar beheren. In ruil daarvoor mogen we de inkomsten van de bar zelf houden.

Dat betekent natuurlijk wel dat we extra handen en voeten moeten organiseren. We hebben daarom vacatures voor de barcommissie en voor de taak als concierge.

Ook als je maar enkele avonden kunt helpen is dat al waardevol voor de club. En hoe meer ouders meedoen, hoe gezelliger en des te kleiner de taak per persoon.

Wat houden deze taken in?

Concierge (1 per avond, of een halve avond bij 2 concierges)

  • Openen en sluiten lokalen en wc’s aan het begin en einde van de avond.
  • Letten op kinderen en ouders die het LRC binnenkomen. Zijn ze van onze club? Gaan ze naar de juiste lokalen? Je hoeft de binnenkomst niet te registreren; dat doen de begeleiders van de interne competitie.
  • Opruimen centrale hal. (Schoonmaken is geen klus van de concierges.)

Barcommissie (elke avond 2 barmedewerkers)

  • Organiseren barbezetting. De bar is open van half 8 tot circa 8 uur.
  • Inkoop voor de bar.
  • Verkoop aan de bar.
  • Koffie en thee zetten.
  • Verantwoording aan de penningmeester.