In nieuwe seizoen aparte schaakavond voor de ouders en team in de SGS-competitie

Oude mannen schakenEind juni hebben we de eerste schaakavond voor ouders georganiseerd. Dat is zo goed bevallen dat we dat in het nieuwe seizoen met enige regelmaat gaan herhalen. Daarnaast doen we dit seizoen met een Magnusteam mee in de volwassenencompetitie van de SGS. Zowel de schaakavond voor de ouders als het team in de SGS-competitie hebben een directe link met onze jeugd. JSC Magnus is en blijft een schaakclub voor de jeugd.

Schaakavond voor ouders
We organiseren eens in de 3 weken op dinsdagavond van 19.45 tot uiterlijk 22.30 uur een schaakinstuif voor de ouders (locatie Atalantahof 11). Vooral voor de gezelligheid en om elkaar wat beter te leren kennen. En een beetje voor de schaakontwikkeling: misschien helpt het je om je zoon/dochter een beetje bij te houden. Bij voldoende interesse geven we daarom ook korte trainingen.

Eerste data: 15 sept, 6 en 27 okt en 10 nov.
> Alle logistieke informatie

Team in SGS-competitie
Daarnaast doen we dit seizoen met een Magnusteam mee in de volwassenencompetitie van de SGS. Voor de ouders/betrokkenen die het leuk vinden om in competitieverband een partij te spelen, maar vooral ook om plek te creëren voor onze oudste jeugdleden, die in de volwassenencompetitie extra uitdaging kunnen vinden. Een Magnusteam (minstens 1, afhankelijk van de interesse) bestaat daarom altijd uit een combinatie van jeugdspelers en volwassenen.

Een team speelt per seizoen maximaal 9 wedstrijden tegen andere clubs. De wedstijden zijn altijd doordeweeks en ‘s avonds van 19.30 tot uiterlijk 23.45 uur. Bij uitwedstrijden (4-5 per jaar) is dat op de clubavond van de thuisclub. Thuiswedstrijden spelen we op dinsdagavond.

Elke wedstrijd spelen 8 schakers van Magnus. Wanneer meer mensen interesse hebben, rouleren we de deelname. Bij heel veel interesse melden we 2 teams aan.

> De data zijn bekend

Kosten en lidmaatschap
Kom je alleen op de 3-wekelijkse schaakavond, dan betaal je per avond waarop je aanwezig bent. Het bedrag is een bijdrage in de zaalhuur en voor de koffie/chips/etc. Je wordt geen lid van JSC Magnus. Alle trainers kunnen gratis meedoen.

Doe je mee met het team in de SGS-competitie, dan wordt je lid van JSC Magnus en wordt je ook aangemeld bij de schaakbond. De kosten (circa 50 euro per seizoen) dekken de afdracht aan de bond.

Aanmelden
Voor de schaakavonden hoef je je niet aan te melden. Loop gewoon binnen.

De externe competitie start eind oktober. Heb je interesse, geef die dan door aan Dharma. Pas medio oktober hoef je te beslissen of je echt meedoet.