Inge Coolen vertrouwenspersoon JSC Magnus

Inge Coolen, vertrouwenspersoon van JSC Magnus

Inge Coolen, vertrouwenspersoon van JSC Magnus

Inge Coolen is door de ALV aangesteld als vertrouwenspersoon van JSC Magnus. Deze aanstelling is onderdeel van het beleid ‘Samen naar een veiliger sportklimaat!’.

De vertrouwenspersoon (VP) is het eerste aanspreekpunt binnen onze club voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een klacht of vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VP is er voor iedereen binnen de organisatie: jeugdleden, ouders, trainers, bestuurders, vrijwilligers etc.

> Meer informatie over de vertrouwenspersoon
Inge Coolen stelt zich voor
> Beleid ‘Samen naar een veiliger sportklimaat!’