Plan voor aanstellen betaalde hoofdtrainer

JSC Magnus Leidsche Rijn is een snel groeiende vereniging. Dat is fantastisch! Maar de keerzijde is dat we ons op sommige vlakken anders moeten gaan organiseren. Taken, die nu vervuld worden door een beperkt aantal vrijwilligers, zijn te zwaar geworden om in je eentje, en/of op vrijwillige basis te vervullen. We gaan dus in het komende seizoen op zoek naar ouders en schakers die een actieve rol willen spelen voor Magnus, bijvoorbeeld in een commissie. Begin volgend jaar zal het bestuur een plan presenteren om dit in te vullen.

Eén taak vraagt om hele specifieke kennis en ervaring, en is zo veel werk dat hij te zwaar is om op vrijwillige basis te blijven doen. Het gaat dan om de taak van hoofdtrainer, die nu vervuld wordt door Dharma Tjiam. De hoofdtrainer is onder andere verantwoordelijk voor het maken van de trainingsprogramma’s voor de trainingsgroepen, het verbeteren en aanvullen van de bestaande trainingen, en het begeleiden van de trainers.

Een paar jaar geleden hebben we ervoor gekozen om trainingsprogramma’s en trainingen centraal te ontwikkelen voor alle trainers. Dat scheelt onze trainers heel veel voorbereidingstijd . Ook kunnen we nu gemakkelijk jeugdige trainers, vanaf ca. 12 jaar, inzetten. Wij vinden dat dit model uitstekend werkt. Het lukt ons nu goed om trainers te krijgen èn te behouden; de meeste clubs hebben daar veel moeite mee. Echter, door de gestage groei van onze club is dit werk teveel geworden voor één vrijwilliger. Daarom kiezen we voor een betaalde hoofdtrainer.

Omdat onze begroting grotendeels uit vaste lasten bestaat, en er na deze vaste lasten niet veel overblijft van de huidige contributie, zal dit voorstel gepaard gaan met een voorstel voor verhoging van de contributie, waarschijnlijk tussen 10 en 15 euro. We zullen hier een voorstel voor doen op de komende ALV in september.

We hebben Bas van Esch bereid gevonden de taak van hoofdtrainer te gaan vervullen. Dit zou hij willen doen onder de vlag van zijn bedrijf SamenSchaken, tegen een (zeer) passende vergoeding.

Als de ALV akkoord gaat met het voorstel wordt Bas vanaf volgend seizoen hoofdtrainer van onze schaakclub. Hij zal zich concentreren op stap 1 t/m 3. Dharma gaat zich concentreren op de ontwikkeling van de trainingen op stap 4 niveau en hoger. We versterken zo onze basis en we creëren ruimte om voor kinderen van alle niveaus goede trainingen te bieden.

Bas zal op dat moment ook uit het bestuur gaan. Hij blijft als vrijwilliger actief voor Magnus, zowel op woensdag als op vrijdag. Activiteiten op de club doet hij vrijwillig, voor het voorbereidende werk thuis zal hij betaald worden.

Met Bas krijgen we een zeer ervaren hoofdtrainer die ook heel veel hart heeft voor onze club!