Contributie seizoen 2017-2018 door automatische incasso – lever het formulier nog snel in!

Nieuw is dit seizoen dat we de contributie willen innen middels automatische incasso. Alle ouders van onze leden hebben per mail een aanmeldformulier gekregen waarin ze kunnen aangeven dat ze akkoord gaan met de automatische incasso.

Om de afgifte van machtigingen middels het aanmeldformulier te stimuleren geven wij een korting van €5,00 op de contributie bij betaling via incasso.

Vul het formulier (Docx voor digitaal invullen met Word, pdf voor print) zo spoedig mogelijk in en lever het in bij onze secretaris, of email naar secretaris@magnusleidscherijn.nl.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als het hele formulier ingevuld wordt, want we zijn onze bestanden aan het controleren of alle gegevens nog kloppen. Dus ook als je al jaaaren lid bent! Daarnaast proberen wij bij Magnus de contributie zo laag mogelijk te houden, en hebben wij vrijwilligers nodig om de club draaiende te houden. Daarom zouden wij graag willen dat de bladzijde over ouderparticipatie wordt ingevuld. Ook niet schakers kunnen helpen, bijvoorbeeld met klaarzetten of opruimen en dergelijke.